دلیل اصلی آسیب به تیغه چرخشی در طول عملیات

دلایل اصلی خم شدن یا شکستن تیغه تیلر دوار در حین کار

1. تیغه پنجه دوار مستقیماً سنگ ها و ریشه درختان را در مزرعه لمس می کند.
2. ماشین آلات و ابزار به شدت بر روی زمین سخت سقوط می کند.
3. گوشه کوچکی در حین کار چرخانده می شود و عمق نفوذ خاک بسیار زیاد است.
4. تیغه های دوار واجد شرایط تولید شده توسط تولید کنندگان معمولی خریداری نمی شود.

موارد احتیاط

1. قبل از اینکه دستگاه بر روی زمین کار کند، ابتدا باید شرایط زمین را درک کرد، سنگ های مزرعه را از قبل جدا کرد و در هنگام کار از ریشه درختان دور زد.
2. ماشین باید به آرامی پایین بیاید.
3. دستگاه تسطیح زمین هنگام چرخش باید بالا بیاید.
4. تیغه های پنجه دوار را نباید خیلی عمیق در خاک فرو کرد.
5. تیغه های تیلر دوار واجد شرایط از تولید کنندگان معمولی باید خریداری شود

news

زمان ارسال: سپتامبر 15-2021